Doe mee met de facebook actie

Heb je een Springkussen gehuurd bij de VerhuurBrigade? Dan kun je je huurbedrag terugwinnen!

Wat moet je doen?

1. Like de pagina van VerhuurBrigade
2. Maak de leukste foto van jouw Springkussen
3. Plaats deze foto op de Facebookpagina van VerhuurBrigade
4. Vertel waarom jij moet winnen!

Iedere drie maanden wordt er een winnaar bekend gemaakt via de nieuwsbrief van VerhuurBrigade.

Spelvoorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen ‘Actie’), dat door VerhuurBrigade op de website of op de Facebookpagina wordt gezet.
Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie.

Deelnametermijn
Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie binnen drie maanden na het huren van een Springkussen. Deelname kan maar 1 keer.

Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. VerhuurBrigade kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. VerhuurBrigade kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Een gebruiker van de producten van VerhuurBrigade wordt pas deelnemer als hij/zij de Facebookpagina van VerhuurBrigade ‘leuk vind’. Het volgen van de pagina moet minimaal worden volgehouden tot na de bekendmaking van de winnaar.

Prijzen
Tijdens de Acties is het huurbedrag terug te winnen in de vorm van waardebonnen die te besteden zijn bij VerhuurBrigade. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere vergoeding of bij andere leveranciers.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door VerhuurBrigade worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie, verschenen op Facebook of de website van VerhuurBrigade geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen via de nieuwsbrief of via een reactie op het Facebookbericht een reactie ontvangen.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per mail aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van VerhuurBrigade en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
VerhuurBrigade behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
VerhuurBrigade besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door VerhuurBrigade openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen VerhuurBrigade niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor VerhuurBrigade in het leven roepen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Deelnemers hebben de Privacy wetgeving van Facebook geaccepteerd. Bij deelname accepteren zij ook de spelvoorwaarden.

Inzage
VerhuurBrigade behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden  de ingangsdatum worden vermeld.

Doe mee met de Facebook actie!